Realizowane programy psychologiczne

6 Praktyk wzmacniających odporność psychiczną dzieci

 

               Dlaczego niektóre osoby, mimo wiedzy i umiejętności, nie potrafią się zaprezentować, osiągnąć sukcesu? Dlaczego niektóre dzieci, mimo dobrego przygotowania, dostają oceny poniżej swoich możliwości, słabo sobie radzą w trakcie rywalizacji lub występu przed publicznością,  a inne, choć gorzej przygotowane prezentują szczytową formę?
                 W dużej mierze dzieje się tak, dlatego że prócz dobrego przygotowania i wysokich umiejętności w różnych dziedzinach, ogromny wpływ na odnoszenie sukcesów w życiu ma siła  i odporność psychiczna. To ona odpowiada za skuteczne  radzenie sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami w życiu. Dzieci, u których odporność psychiczna jest większa, osiągają lepsze wyniki    w nauce, są optymistycznie nastawione do życia i bardziej jego ciekawe, lepiej też radzą sobie ze stresem. Siłę i odporność psychiczna tylko częściowo jest uwarunkowana genetycznie. Duży wpływ na jej kształtowanie ma m.in. wychowanie i wsparcie dane przez rodziców czy nauczycieli.
Jak możemy pomóc dziecku rozwijać ją w codzienności?

 - Zaopiekuj podstawowe potrzeby
Nikt nie jest w stanie dobrze funkcjonować, gdy przez dłuższy czas nie może zrealizować podstawowych swoich potrzeb. Przyjrzyj się dziecku czy ma wystarczającą ilość snu, czy ma okazje do systematycznego ruchu, je wartościowe produkty w odpowiedniej ilości.  Równie ważne jest zaspokojenie potrzeby bliskości i akceptacji. Czy są one zaspokojone u Twojego dziecka?
- Wspólne tropienie stresorów
To ważny krok w zwiększanie samoświadomości dziecka. Towarzysz dziecku w przyglądaniu się i nazywaniu tego, co mu służy w codzienności a co przeszkadza, kiedy czuje się komfortowo, a kiedy przeżywa dyskomfort. Gdy już dostrzeżecie, co jest trudne będzie możliwe zaopiekowanie kolejnych stresorów. Jest to szczególnie ważne dla dzieci wrażliwych, bo dopiero wtedy będą mogły w pełni rozwijać swój potencjał.
- Stwórz przestrzeń na odpoczynek
Odpoczywać można samemu, można też w towarzystwie. Niektórzy lubią siedzieć w hamaku z książką, a inni jeździć rowerem w lesie pełnym ptaków. Pokaż dziecku, że odpoczynek i regeneracja to ważny moment w ciągu dnia, że ten czas pomaga złapać balans we własnym ciele. Przyjrzyj się razem z dzieckiem temu, co sprawia że odpoczywa, porozmawiajcie o swoich preferencjach. Wypoczętym łatwiej będzie nam wyjść na przeciw kłopotom, gdy się pojawią.
- Podziel na małe kroki
Nie zawsze dziecko jest gotowe, żeby stawić czoła jakiemuś problemowi czy zadaniu od razu, albo nie wie w ogóle jak je zacząć. Spróbuj być wtedy towarzyszem swojego dziecka   i wspólnie zastanowić się jaki pierwszy krok może zrobić. Uszanuj, że dziecko jest "dziś gotowe na tle" nie zachęcaj, aby szło dalej, czy postarało się bardziej - pogratuluj sukcesu. Zrobiło pierwszy krok.
Daj szanse przekonać się, że daje sobie radę
Niezwykle istotne dla zwiększenia odporności dziecka będzie stwarzania mu okazji do podejmowania wyzwań. Budowanie takich okoliczności – niezbyt łatwych, ale i nie za trudnych, które pozwolą dziecku doświadczyć sukcesu. Pamiętaj nie wyręczaj dziecka! Pomagaj wtedy, gdy o to poprosi. Zachęcaj do szukania własnych sposobów rozwiązywania problemu. Im wiecej samodzielnych działań, tym większe poczucie sukcesu.
- To nie ostatnia porażka
Jako rodzice, szczególnie gdy dzieci są małe, mamy niejednokrotnie chęć chronić je przed wszelką przykrością, dyskomfortem czy niezadowoleniem. Niechcący tworzymy "bańkę" wokół niego -  przekonanie, że zawsze się wszystko uda, że to nie jego wina, że coś się wydarza, że sprawiły to okoliczności. Może to skutkować tym, że dziecko będzie bezbronne w sytuacji trudności. Gdy naszym celem jest wzmocnienie odporności dziecka musimy mu pokazać, że porażki i błędy to coś co się zdarza i będzie zdarzało, że czasami mamy na to wpływ, a czasami to przypadek. Gdy dziecko popełni błąd  potraktuj to jako lekcje, z której może wyciągnąć wnioski. Pomyślcie wspólnie, co zrobić żeby w przyszłości nie doszło to takiej sytuacji, albo jak lepiej mogłoby zareagować.

    Rozwijanie odporności jest procesem i może zająć sporo czasu, ale daje szanse dziecku, że w przyszłości dzięki tej kompetencji prawdopodobnie lepiej będzie radziło sobie z codziennymi wyzwaniami, a zmieniające się okoliczności będzie spostrzegało jako nowe szanse na rozwój, doświadczenia, a nie jako zagrożenie.

Powodzenia w podejmowaniu tego wyzwania!

 


 

 

AUTORSKI PROGRAM KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI Z ZABURZONYM ROZWOJEM SPOŁECZNO-EMOCJONALNYM

 

            Od października 2016r. W Naszym Przedszkolu psycholodzy realizują autorski Program kształtowania umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzonym rozwojem społeczno – emocjonalnym.

            Proponowany dzieciom program Umiejętności społecznych ma za zadanie rozwinąć u nich takie umiejętności jak:

  • analiza dynamiczna tj. zdolność analizowania informacji pod kątem tego, co jest ważne w danym momencie
  • pamięć epizodyczna tj.  pamięć zdarzeń i emocji, które danemu zdarzeniu towarzyszyły.
  • elastyczne myślenie tj. zdolność szybkiej adaptacji do sytuacji, otwartość na zmiany
  • samoświadomość tj. umiejętność służąca zrozumieniu, że każdy jest inny oraz że nasze oddziaływania i zachowania mają wpływ na inne osoby.

            W praktyce program ten oznacza naukę emocji i kompetencji społecznych oraz samoświadomości na podstawie ćwiczeń medytacji, muzykoterapii, arteterapii bezpośredniej, naukę rozpoznawania emocji, wyrażania ich, naśladownictwa i wglądu w procesy psychiczne, które zachodzą przy występowaniu emocji, jak i w procesie wyciszania i uspokojenia umysłu.

            Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z uwagi na trudności w odbiorze sygnałów o charakterze społeczno-emocjonalnym, ograniczenia w zakresie wzajemności, zdolności do nawiązywania i podtrzymywania interakcji oraz obniżoną świadomość uczuć i oczekiwań innych ludzi maja problem z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i pełnym uczestniczeniem w życiu przedszkolnym. Deficyty te powodują często konsekwencje w postaci podwyższonego poziomu stresu u dzieci oraz obniżenie ich poczucia własnej wartości i sprawstwa, dlatego terapia rozwijająca kompetencje społeczne jest tak ważna. Poprawa funkcjonowania dzieci w relacjach z innymi osobami podnosi bowiem komfort ich życia i obniża napięcie.

 

            * W Przedszkolu w zależności od potrzeb w danym roku szkolnym realizowany jest również program dla dzieci z zaburzeniami uwagi i pamięci.

 


 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

 

Warsztaty obejmują następującą tematykę:

 

  • świat emocji, czyli rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć a także radzenie sobie z tzw. trudnymi uczuciami,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, żeby były przez dziecko respektowane,
  • uwalnianie dzieci od ograniczającego funkcjonowania w rolach,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • pomoc w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie.

Szczegóły i terminy na plakacie.

 


 

 

TERAPIA KOGNITYWNA

 

Zespół psychologów w naszej placówce prowadzi dodatkowe zajęcia, dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Zajęcia te rozwijają funkcje uwagi i myślenia w oparciu o Metodę Feuersteina - Instrumental Enrichment.
Podstawową zasadą metody Instrumental Enrichment® jest to, że wszyscy ludzie mają zdolność
do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. W trakcie zajęć dzieci uczą się budować
strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia
i inteligencji ma wpływ na dziecko jako całość. Nabiera ono samodzielności w myśleniu, rozwija
zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania.
Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się.