Religia

religia1.jpg„Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga."

/Jan Paweł II/

 

Zajęcia z religii odbywają się raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej. Zorganizowane są po uprzedniej zgodzie wszystkich rodziców na uczestnictwo dzieci w zajęciach. Religię powadzi siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Zajęcia odbywają się w formie krótkiej pogadanki, najczęściej z wykorzystaniem obrazków lub Biblii obrazkowej dla dzieci. Przedszkolaki uczone są różnych piosenek,  niejednokrotnie do zajęć dołączona jest zabawa ruchowa, a na zakończenie dzieci otrzymują obrazki zgodne z przeprowadzaną tematyką, które samodzielnie kolorują oraz wklejają do własnych zeszytów, bądź wykonują obrazek w przeznaczonej do tego książeczce z religi.