Programy profilaktyczne

OGÓLNOPOLSKIE

 

AKADEMIA AQUAFRESH

Największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej. Na podstawie otrzymanych od organizatora materiałów edukacyjnych, przeprowadza się cykl zajęć edukacyjnych, w trakcie których uczniowie dowiadują się, jak w prawidłowy sposób dbać o zęby. W ramach tego programu ma miejsce również konkurs plastyczny dla przedszkoli.

 

 

 

 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Co roku, w starszej grupie wiekowej, realizowany jest programu profilaktyki antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego, stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych.

 

 

 

 

 

 

BULIBA

Co roku również przedszkole bierze udział w "Wielkim Konkursie Ekologicznym dla przedszkoli Buliby". Celem tego konkursu, poprzez wykonanie pracy plastyczno-technicznej, jest propagowanie wśród dzieci tematu ekologii oraz możliwości wtórnego wykorzystania odpadów.

 

 

 

 

 

 

GÓRA GROSZA

Akcji społecznej „Góra grosza”, której celem jest zbieranie pieniędzy w nominałach od 1 gr do 5 zł na pomoc dla potrzebujących rodzin. Dzięki udziałowi w tej akcji dzieci mają możliwość zrozumienia potrzeby niesienia pomocy ludziom tego wymagającym zarówno w formie finansowej jak i ich codziennych gestach.

 

 

 

 

 

 


 

INNE

 

 

BEZPIECZNIE NA CO DZIEŃ

W trosce o bezpieczeństwo uczniów realizowano wewnętrzny program profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym pt: „Bezpiecznie na co dzień”. Głównym założeniem programu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat bezpieczeństwa i wdrożenie ich do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie przyczyn powstawania sytuacji niebezpiecznych oraz kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia. Zajęcia dostarczają dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w domu i w szkole oraz na podwórku. Realizacja programu wspomaga kształtowanie u dzieci odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczy adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymaga od uczniów dużego zaangażowania oraz twórczego myślenia.

 

 

 

PRZEDSZKOLNY FESTIWAL EKOLOGICZNY

Od kilku lat, na wiosnę, nasze przedszkole bierze udziała w "Przedszkolnym Festiwalu Ekologicznym", organizowanym przez "Stowarzyszenie Zielona Ziemia". W ramach tego projektu, dzieci wraz z opiekunami przygotowują przedstawienie oraz pracę plastyczno-techniczną. Udział w tym wydarzeniu przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej u dzieci, dzięki czemu wzmacniają zachowania proekologiczne oraz zwiększają świadomość potrzeby szanowania przyrody.