Opłaty

Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w placówce oraz dotacje gminne z zastrzeżeniem: wychowankowie przedszkola posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnieni z opłat stałych za pobyt w placówce.

 

opłata stała – 100 zł/miesiąc
catering – 11,50 zł/dzień (śniadanie 2,50 zł / obiad 7zł / podwieczorek 2 zł)