Opłaty

Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w placówce oraz dotacje gminne z zastrzeżeniem: wychowankowie przedszkola posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnieni z opłat stałych za pobyt w placówce.

 

opłata stała – 100 zł/miesiąc

dodatkowe zajęcia - 35 zł/miesiąc 

catering – 12,00 zł/dzień (I + II śniadanie 4,00  zł oraz obiad + podwieczorek 8,00 zł)