Opłaty

Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w placówce oraz dotacje gminne z zastrzeżeniem: wychowankowie przedszkola posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnieni z opłat stałych za pobyt w placówce.

 

opłata stała – 200 zł/miesiąc

lub dodatkowe zajęcia - 50 zł/miesiąc 

catering – 16,00 zł/dzień (I + II śniadanie 6  zł oraz obiad + podwieczorek 10 zł)