Muzyka z elementami rytmiki

Zajęcia rytmiczne prowadzone są przez muzyka raz w tygodniu. Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest:

  • rozwijanie muzykalności dzieci i rozbudzenie zamiłowania do muzyki,
  • kształtowanie wrażliwości na muzykę,
  • rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego.

Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form:

zabaw ruchowych przy muzyce, nauce piosenek, grze na instrumentach perkusyjnych z zestawu Orffa ( w czasie zabaw piosenek i tańców), zabaw i form improwizacji ruchowej i muzycznej, nauce tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci, zabaw i ćwiczeń uwrażliwiających na podstawowe elementy muzyki (tempo, rytm, wysokość dźwięków, metrum, budowę utworów).

 

Zajęcia rytmiczne realizują cele ogólnowychowawcze:

  • zapobieganie wadom postawy,
  • kształtowanie sprawności i estetyki ruchu,
  • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami w grupie
  • rozwijanie naturalnej spontaniczności i radości dzieci.

 

Ruch przy muzyce pozwala dzieciom początkowo na spontaniczne, a w późniejszym czasie na zorganizowane i kontrolowane wyrażanie swoich emocji. Uczy kreatywności i ekspresji ruchowej. Uwrażliwia na barwę dźwięku i jego wysokość. Pozwala w końcu bawić się rytmem, tempem muzyki i rozwijać wyobraźnię.

 

Śpiew pozwala dzieciom w wieku przedszkolnym w przyjazny, wesoły i pogodny sposób zrozumieć otaczającą go rzeczywistość. Zajęcia wykorzystujące tę formę aktywności uczą prawidłowego oddechu, interpretacji, poszerzają słownictwo czynne i bierne i skalę głosu dziecka.

 

Gra na instrumentach to najżywiej odbierana i najciekawsza dla dzieci forma obcowania z zaczarowanym światem muzyki. Dzieci poznają stopniowo instrumenty z całego bogatego instrumentarium Carla Orffa. Zapoznają się z ich wyglądem i brzmieniem. Bawiąc się tworzą żywą orkiestrę, a ćwiczą jakby przy okazji – poczucie rytmu, pamięć muzyczną, zdolności manualne. Uczą się współuczestnictwa i współdziałania w grupie.

 

Stosowanie wszystkich tych form równocześnie lub zamiennie pozwala rozwinąć w dzieciach ukryte talenty i wyzwolić w nich pozytywne emocje.