zajęcia

W naszym przedszkolu prowadzimy następujące rodzaje zajęć:

Zajęcia z logopedą

Mowa ma wpływ na całokształt rozwoju dziecka, zwłaszcza na jego powodzenie w nauce szkolnej. Jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, w precyzyjnym komunikowaniu swoich poglądów, myśli, potrzeb, stanowi narzędzie zdobywania informacji. Te dzieci, które źle mówią, zwykle źle odtwarzają wyrazy w piśmie, mają problemy z właściwą komunikacją językową, a wadliwa wymowa staje się często źródłem niechęci do mówienia, a tym samym brakiem okazji do ćwiczenia umiejętności ładnego wypowiadania się. Zatem niezbędne jest aby mowa dziecka była prawidłowo rozwinięta.

Zajęcia z psychologiem

Przedszkole „Ptasi Raj” oferuje pomoc psychologiczną obejmującą całoroczną obserwację i ocenę poziomu rozwoju dzieci młodszych.
 

Dla dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole przewiduje całościową ocenę gotowości szkolnej według najnowszych standardów i metod opracowanych przez specjalistów. Ponadto zespół psychologów wspiera dzieci wymagające indywidualnego prowadzenia poprzez regularne spotkania terapeutyczne.

Gimanstyka korekcyjna

W naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, w których uczestniczą dzieci z wszystkich grup wiekowych. Zajęcia mają na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego naszych dzieci, zapobieganie powstawaniu przyszłych schorzeń układu ruchu oraz korygowanie obecnych wad postawy. Na każdych zajęciach zwracamy również uwagę na ksztaltowanie umiejętności społecznych i poznawczych.

 

 

 

Integracja sensoryczna

si_01.jpgW naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez terapeutów SI. Uczestniczą w nich dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju lub programem Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.
 

Muzyka z elementami rytmiki

Zajęcia rytmiczne prowadzone są przez muzyka raz w tygodniu. Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest:

  • rozwijanie muzykalności dzieci i rozbudzenie zamiłowania do muzyki,
  • kształtowanie wrażliwości na muzykę,
  • rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego.

Zajęcia edukacyjne z psem

Dzieci naszego przedszkola systematycznie raz w tygodniu odwiedza pies rasy Golden Retriever o imieniu Polly.

 

Zajęcia te w zależności od potrzeb indywidualnych dzieci mają charakter:

- zajęć terapeutycznych,
- zajęć edukacyjnych,
- zajęć rekreacyjnych.

Doświadczalnia

Podczas warsztatów z doświadczalni, dzieci pracują indywidualnie, w parach, bądź w małych grupach. Większość eksperymentów wykonują samodzielnie lub z pomocą instruktora. Dzięki temu lepiej rozumieją i zapamiętują poruszane zagadnienia. Przed ich wyjaśnieniem instruktor naprowadza pytaniami na właściwe rozwiązanie.

Język angielski

angielski.jpgDziecko od najmłodszych lat, ucząc się języka obcego, traktuje jego znajomość w sposób naturalny. W naszym przedszkolu zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a poziom trudności dostosowany jest do możliwości wiekowych dzieci.

Zajęcia Montessori

„Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.”

/Dr Maria Montessori/

 

Wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Metoda Montessori pomaga dzieciom i rodzicom w tym zadaniu. Jej podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny i kierowaniu go do całościowego wzrostu.
 

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne organizowane są w czasie określonym w ramowych planach dnia dla poszczególnych grup w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej. Program ten zgodny z wymogami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 czerwca 2016 roku. Treści edukacyjne określone szczegółowo w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej.

Programy profilaktyczne

W naszym przedszkolu bierzemy udział w wielu programach profilaktycznych promujących zdrowie oraz dbanie o środowisko naturalne. Dzieci, dzięki uczestnictwu w zajęciach o takiej tematyce, rozwijają świadomść dbania o własne zdrowie oraz korzyści z tego płynące, a także wiedzą jak dbać o przyrodę, która otacza nas każdego dnia. Dzięki programom, które mówią o naszym bezpieczeństwie, dzieci wiedzą jak zachować się w trudnych sytuacjach, np. spotkanie z nieznajomym psem badź jaki numer alarmowy wybrać w sytuacji zagrażającej życie. Programy prowadzone są w formie zabawy, pogadanek, naukę piosenek, prac plastycznych, a także przedstawień teatralnych.

Religia

religia1.jpg„Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga."

/Jan Paweł II/

 

Zajęcia z religii odbywają się raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej. Zorganizowane są po uprzedniej zgodzie wszystkich rodziców na uczestnictwo dzieci w zajęciach.

Realizowane programy psychologiczne

  • Autorski Program kształtowania umiejętności społecznych dla dzieci z zaburzonym rozwojem społeczno – emocjonalnym.
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
  • Terapia kognitywna dla dzieci z rocznym przygotowaniem przedszkolnym

Szalejące Brzdące

screenshot_2019-04-10-10-56-16.pngW naszym przedszkolu raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej, odbywają się zajęcia rytmiczno-taneczne.