Doświadczalnia

Podczas warsztatów z doświadczalni, dzieci pracują indywidualnie, w parach, bądź w małych grupach. Większość eksperymentów wykonują samodzielnie lub z pomocą instruktora. Dzięki temu lepiej rozumieją i zapamiętują poruszane zagadnienia. Przed ich wyjaśnieniem instruktor naprowadza pytaniami na właściwe rozwiązanie.

 

W naszym przedszkolu funkcjonuje następująca tematyka warsztatów:

 

Warsztaty chemiczne - Przed rozpoczęciem zajęć dzieci ubierają fartuchy, siadają przy stanowiskach wyposażonych w szkło laboratoryjne i sprzęt chemiczny. Dzięki temu wcielają się w rolę chemika w prawdziwym laboratorium. Zadaniem młodych naukowców jest przelewanie substancji, dodawanie składników i mieszanie roztworów zgodnie z zaleceniami instruktora. Po wykonanych czynnościach obserwują zachodzące zmiany oraz reakcje chemiczne, po czym próbują wysnuć odpowiednie wnioski.

Warsztaty fizyczne - Po ubraniu fartuchów uczestnicy zamieniają się w szalonych naukowców, którzy przeprowadzają serię doświadczeń fizycznych. Dzieci zajmują miejsca przy stanowiskach, wyposażonych w przybory niezbędne do prac naukowych. Wykonują serię prób i eksperymentów, a następnie wspólnymi siłami wyjaśniają zachodzące zjawiska.

Warsztaty biologiczne - Młodzi biolodzy wyposażeni w fartuchy i sprzęt laboratoryjny badają zjawiska przyrodnicze i odkrywają tajemnice przyrody. Wykorzystują zlewki, kolby, probówki, a także materiał roślinny do przeprowadzania testów oraz prób. Najtrudniejszym wyzwaniem jest zinterpretowanie uzyskanych wyników oraz wysnucie wniosków.

Warsztaty tematyczne - Warsztaty tematyczne są połączeniem kilku dziedzin nauki. W zależności od wybranego rodzaju zagadnień uczestnicy będą mogli wykazać się wiedzą ekologiczną, przyrodniczą, z zakresu ochrony środowiska, zasad zdrowego odżywiania oraz funkcjonowania ludzkiego organizmu.

 

Warsztaty z doświadczalni w naszym przedszkolu organizowane są 2 razy w miesiącu przez firmę: