Integracja sensoryczna

si_01.jpgW naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez terapeutów SI. Uczestniczą w nich dzieci objęte programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju lub programem Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.
si_02.jpg

 

Integracja sensoryczna (SI) to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (układ taktylny, układ przedsionkowo-proprioceptywny, węch, słuch, wzrok, smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i zakończonym sukcesem działaniu. W ramach terpii zaburzeń integracji sensorycznej dziecko wykonuje różnorodne czynności z wykorzystaniem specjalnego sprzętu.  Terapia stymuluje układ nerwowy i pomaga zintegrować bodźce dochodzące do ciała, z przetwarzaniem których dziecko ma trudności. Prowadzenie terapii poprzedzone jest specjalistyczną diagnozą, która decyduje o przebiegu zajęć i rodzajach ćwiczeń jakie dziecko powinno wykonywać.si_03.jpg